Ty te moesz mie wasn wizytwk...

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.

SIM
WIELOKANAŁOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH I RADIOWYCH "COMPREC"


Rys historyczny SIM:
W 1992 roku grupa lubelskich inżynierów, absolwentów Politechniki Lubelskiej, specjalistów w zakresie elektroniki, założyła prywatną firmę projektową działającą w branży telekomunikacyjnej.
Przed 10 laty przedsięwzięcie to było związane z ogromnym ryzykiem - niewiele firm krajowych, nawet bardzo dużych było w stanie prowadzić własne prace badawcze i konstrukcyjne. Założona przez nas firma stwarzała jednak szansę realizowania ambitnych projektów oraz zbudowania zespołu, który mógłby rozwiązywać wszelkie problemy w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.
Od momentu powstania podstawowym celem firmy była działalność konstrukcyjna w dziedzinie elektroniki, później telekomunikacji. W miarę podejmowania kolejnych tematów powstał zespół konstrukcyjno-informatyczny, który powiększał się poprzez angażowanie do firmy doświadczonych inżynierów. Staramy się zatrudniać głównie młodych, obiecujących pracowników - absolwentów szkół i uczelni.
W 1994 roku skonstruowaliśmy pierwszy prototyp urządzenia pod nazwą Wielokanałowy Komputerowy System Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych „COMPREC”.

Działalność Spółki Inżynierów SIM obejmuje teren całego kraju i zagranicy. Zajmuje się sprzedażą własnych produktów i usług, dystrybucją dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Lista referencyjna SIM-u obejmuje kilka tysięcy klientów, w tym instytucje i zakłady decydujące o bezpieczeństwie naszego kraju. Nasze hasło reklamowe – Zaufaj inżynierom służy promowaniu polskiej myśli technicznej nie tylko w Polsce.
Naszymi Klientami Są: Banki, Biura Maklerskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Telekomunikacja Polska S.A. i Operatorzy Niezależni, Kopalnie, Huty, Zakłady Energetyczne, Stacje Pogotowia Ratunkowego, Wojsko, Służby Specjalne, PKP, Działy Handlowe, Finansowe I Serwisy Dużych Firm, Stacje Monitoringu, Huty, Rafinerie, Zakłady Gazownicze, Wodociągi, Porty, Stocznie, Firmy Telemarketingowe, Ochroniarskie Itd..
Sieć naszych partnerów liczy kilkadziesiąt firm w kraju, oraz zagranicą i stale się rozwija, dzięki czemu możemy zapewnić rzetelną obsługę handlową oraz szybką reakcję serwisową. Współpracownikom oferujemy atrakcyjne rabaty i prowizje.


PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
1. Produkcja urządzeń:
- Wielokanałowe Komputerowe Systemy Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych „COMPREC”
- Systemy Poczt Głosowych „COMVOICE”
2. Kompleksowe usługi w zakresie instalacji teletechnicznych: sieci telekomunikacyjnych – zewnętrznych i stacyjnych, przełącznic i okablowania strukturalnego.
3. Dystrybucja i serwis urządzeń telekomunikacyjnych:
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa - central telefonicznych Slican, Alcatel i DGT (regionalna dystrybucja), aparatów telefonicznych analogowych (ponad 100 modeli) i cyfrowych (ISDN), faxów, pagerów, osprzętu telekomunikacyjnego – Krone, Reichle+De-Massari oraz drobnych elementów sieci teletechnicznych.
- Instalacja i serwis central telefonicznych produkcji DGT, Slican, Alcatel,
GŁÓWNE PRODUKTY
Od kilku lat jesteśmy liderem na rynku profesjonalnych rozwiązań techniki specjalnej. Nasi inżynierowie i technicy pracują nad tym, aby stosowane rozwiązania nadążały za zmieniającą się technologią zapewniając najwyższy poziom skuteczności i bezpieczeństwa. Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie nagrywania korespondencji prowadzonej drogami łączności przewodowej i interaktywnej komunikacji telefonicznej. Systemy te zabezpieczają informację, przeciwdziałają szpiegostwu gospodarczemu, ułatwiają interwencję jednostkom specjalnym, zapewniają płynność informacji.
Wzrost oczekiwań ze strony klientów motywuje nas do intensywnej pracy nad nowymi rozwiązaniami.
Główny produkt Wielokanałowy Komputerowy System Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych Comprec jest bezpośrednim rezultatem długoletnich ekspertyz, wykonywanych przez naszych inżynierów przy udziale doświadczonych specjalistów z różnych branż.
Dokładne nagrywanie rozmów, bardzo dobra jakość dźwięku, różnorodne możliwości wyszukiwania rozmowy, sposobu archiwizacji, monitoringu i mirroringu, oraz możliwość współpracy z różnymi systemami operacyjnymi to podstawowe elementy mające wpływ na wysoką jakość produktu.
Jednym z najważniejszych atutów SNR Comprec jest przyjazny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o długoletnie konsultacje ze wszystkimi użytkownikami tego typu sprzętu.
SNR Comprec ze względu na zaawansowaną i elastyczną technologię, kompatybilność z urządzeniami peryferyjnymi, stabilność systemu i wielostopniowy system zabezpieczeń, stanowi jeden z najbardziej postępowych systemów rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych. Dzięki temu wszedł na standard wyposażenia służb specjalnych, instytucji i firm, posiadających w swej strukturze dyspozytornię (firmy przyjmujące zlecenia telefoniczne), które prowadzą kontrolę wewnętrzną ze względu na wymogi prawne, bezpieczeństwo, potwierdzenie wiarygodności informacji, nadzór pracowników.
Uniwersalność systemów pozwala na dopasowanie ich do potrzeb każdego klienta i jego budżetu.
SNR COMPREC skutecznie konkuruje z urządzeniami zachodnimi.
Do chwili obecnej sprzedano ponad 2000 systemów. Urządzenia te pracują w najbardziej newralgicznych punktach naszego kraju.
Systemy Poczt Głosowych ComVoice przeznaczone są dla firm, które dbają o skuteczną informację o firmie, poprawę organizacji pracy i obsługi klienta, usprawnienie przepływu informacji, możliwość kontaktu z firmą po godzinach pracy, ograniczenie kosztów, telefoniczne przyjmowanie zleceń, zapewnienie prywatności informacji.
O wartości Systemów Poczt Głosowych stanowi kompatybilność z centralami telefonicznymi. Systemy w chwili obecnej dostosowane są do większości central, występujących na rynku polskim: Ericsson, Alcatel, Lucent Technology, Siemens, Philips, Slican.
Gruntowna znajomość rynku związana z długoletnią praktyką w tej branży, pozwala na dostosowanie produktu do potrzeb i uwarunkowań urządzeń peryferyjnych klientów.
Oprogramowanie systemów wykonywane jest „pod dyktando” klienta (musi uwzględniać strukturę organizacyjną firmy i zasady działalności, oraz ewentualne zmiany, które mogą nastąpić na skutek np. zmiany adresu, powstania nowego działu itd.)
Oprogramowanie obsługujące system jest napisane w języku polskim, co niewątpliwie ułatwia pracę użytkownikowi.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !
http://www.sim.com.pl

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.
Stefczyka 34, 20-151 Lublin
tel. 081 718 78 00, fax 081 718 78 09